Lütfen Tüm Alanları Doldurunuz

Randevu formunu kapatın

Kolonoskopi Endikasyonları


Kolonoskopi Endikasyonları tanısal ve tedavi amaçlıdır.


Kolonoskopi tanı amaçlı, tedavi amaçlı yapılabilen bir endoskopik girişim olmakla beraber bazı özel durumlarda hastaya ilerleyen zaman içerisinde birçok defalar kolonoskopi uygulanmaktadır.Bu durum kolonoskopik takip programları şeklinde isimlendirilir.

Kolonoskopi Endikasyonları
A- Tanısal
1) Şüpheli İnflamatuar barsak hastalıkları (İBH)
2) İBH tedavi etkinliğini belirlemek için
3) Şüpheli allerjik kolit
4) Kronik granülamatöz hastalık gibi diğer nedenlerle
oluşabilecek kolitler
5) Açıklanamamış demir eksikliği anemisi
6) Gİ sistem kanaması
• Açıklanamayan GİS kanama değerlendirilmesi
• Anorektal kanama kaynağı olmayan hemotekezya
• Üst GIS kanama kaynağı dışlandıktan sonra melana
• Dışkıda gizli kan
7) Nedeni bulunamayan kronik ishal
8) Graft versus host hastalığı
9) Kanser araştırması
10) Malignite takibi
11) Önemli aile hikayesi olan hastalar
• Herediter nonpolipoz kolorektal kanser
• 60 yaşından önce sporadik kolorektal kanser
12) Şüpheli polipozis bozuklukları ve saptanan polipozis
sendromlarının takibi (Resim 43)
13) Ülseratif kolitli hastaların 8 yıllık izleminden sonra ve
sol koliti olanların 15 yıl ve üzeri takibinden sonra her
1-2 yılda bir sistematik biyopsili kolonoskopi
14) Ba’lu incelemede darlık.
B- Tedavi amaçlı
1) Polipektomi 
2) Yabancı cisim çıkarılması 
3) Perkütan çekostomi
4) Balon dilatasyonu
5) Intussepsiyon redüksiyonu
6) Ülserasyon, neoplazi, vasküler malformasyon, polipektomi
yerinden kanamanın tedavisi (elektrokoagü-
lasyon, argon, heater prob, enjeksiyon) 
7) Stent konulması 
8) Sigmoid volvulusun düzeltilmesi 
9) Neoplazmların yerini işaretlemede
10) Hemoroid band ligasyonu 
Sayfamızı Paylaşın