Lütfen Tüm Alanları Doldurunuz

Randevu formunu kapatın

Yeni eğitim

icon

 Arşivlik bilginin görüntülenmesi sitenizin de kalitesine etki edecektir. Bu nedenle güncelleme bilgisini ekleyerek beni de haberdar ederseniz sevinirim.Habip Aydoğdu, İstanbul Öğretmen Okulu Resim Semineri ve Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda sanat eğitimini tamamladı. 1976’daki ilk sergisinden bu yana yaşamla resim arasındaki gizli bağı koparmadan resim dilini sürekli zenginleştirdi. Sanatçının yaşadığı döneme tanıklık eden resimleri 1980’li yılların ortalarında; “Sokaklar Çığlık Çığlığa” adıyla İstanbul, İzmir ve Ankara Vakko Sanat Galerisi’nde sergilendi. Onun bir sanatçı olarak kişisel öyküsü aslında kendi kuşağının da öyküsüdür. 70’lerdeki gerçekçi yaklaşımı, 80’li yıllara doğru yerini simgesel anlatımlara bıraktı. Öyküsel olandan daha da uzaklaşarak zengin çağrışımlarla yüklü dışavurumcu soyut bir anlatımla çalışan sanatçı, 90’lı yıllarla beraber tuval resminin ötesinde farklı araç ve gereçleri de anlatım malzemesi olarak kullanmaya başladı. 

Haberimiz Paylaşın